Beating bowel cancer together

Cwrs rhad ac am ddim ar gyfer staff fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru

Rydym wedi paratoi cwrs byr rhad ac am ddim ar ganser y coluddion ar gyfer staff fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru.

Bydd ein cwrs ar-lein, fydd yn cymryd dim mwy nac awr i'w gwblhau, yn helpu fferyllwyr a'u tîm i ddeall symptomau canser y coluddion, cyngor ar ei atal, pwysigrwydd cymryd rhan yn sgrinio'r coluddion, yn ogystal â ffeithiau a ffigyrau am y clefyd ac effaith COVID-19 ar wasanaethau canser y coluddion yng Nghymru.

Mae'r cwrs ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Cymraeg  Saesneg

Mae croeso i staff fferyllfeydd cymunedol yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon gwblhau'r cwrs hefyd, ond mae peth o'r wybodaeth ar gyfer Cymru yn unig. Byddwch yn dal i gael tystysgrif. Rydym yn gobeithio datblygu mwy o gyrsiau fel hwn yn y dyfodol.

Thanks supporter

Thanks for signing up for this great campaign. To complete the setup of your JustGiving page you need to first create an account for myemail@domain.tld, please enter a new password to use below. Alternatively if you already have an account and would like to use it just click here.

Thanks supporter

Thanks for signing up for this great campaign. To complete the setup of your JustGiving page you need to login to your myemail@domain.tld account, please enter the password for that account below. Alternatively if you have a different account you would like to use just click here.

Forgotten password

Hi supporter, do you want to send a password reminder?.

JustGiving Login

Hi supporter, please enter your JustGiving login details below and we'll handle the rest.